Alcune tra le più importanti opere realizzate

Triq I-Awakat Carmelo Caruana Marsaxlokk, (Malta)

Triq I-Iskola, Zabbar (Malta)

Triq Il-Kbira , Zebbug (Malta)

Triq Vittime di Gwerra, B_Kara (Malta)

Triq Tomasucci, B_Kara (Malta)

Floriana, (Malta)

Marsaskala, (Malta)

Mriehel, (Malta)